Трябва да мислите ясно? Опитайте да говорите сами със себе си в трето лице.